Share
Trang chủ / Tất cả hướng dẫn / Không phân loại / Thông báo về về tạm ngưng WordPressKite.com

Thông báo về về tạm ngưng WordPressKite.com

Chào các bạn.

Nếu như các bạn có theo dõi hệ thống website của Sen Việt, các bạn sẽ biết là gần đây không thể truy cập vào website WordPressKite.com được nữa.

Nguyên nhân là do mình đã sơ xuất trong phần backup, để mất toàn bộ dữ liệu của website này, kèm theo đó là việc vi phạm bản quyền khi sử dụng chữ “WordPress” trong domain. “WordPress” được WordPress Foundation giữ bản quyền và mọi domain có chữ này đều là vi phạm bản quyền. WordPress Foundation có công duy trì và phát triển WordPress nhưng cũng là chuyên gia ích kỷ, chơi xấu trong vấn đề bản quyền. Mà thực ra là không thể trách được, họ muốn bảo vệ bản quyền, có lẽ cũng là góp phần bảo vệ WordPress. Dù sao đi nữa, WordPressKite gặp quá nhiều vấn đề, nên sẽ không thể tiếp tục nữa.

Thay vào đó, mình sẽ gôm các bài viết về WordPress vào thành một chuyên mục của blog này. Như vậy sẽ giảm gánh nặng phải duy trì cùng lúc nhiều website và public bài viết mới cũng được thường xuyên hơn.